Signert

Bare «en moderat studieavgift»?

Med ulike slags argumenter hører jeg at det reises innvendinger mot at høyere utdanning i offentlig regi bør være gratis. Har vi glemt hvorfor «lik rett til utdanning» og «gratisprinsippet» har så bred politisk støtte her til lands?

Studieavgift: Steinar Westin stiller seg kritisk til forslaget om «en moderat studieavgift»   Foto: Linda Haug

En gang iblant har jeg utfordret medisinstudentene våre med å spørre dem hva de betaler for å få studere ved vårt NTNU.