Adresseavisen mener

De som trodde Høyre var opptatt av jordvern, tok feil

Lite tyder på at flertallet vil snu når formannskapet i Trondheim i dag nok en gang behandler spørsmålet om hvor skolen ved Overvik skal ligge.

Høyre i Trondheim vil fortsatt bruke matjord til Jakobsli skole ved Overvik. Bildet er fra desember 2013 da Høyre og Frp feiret at Overvik og andre omstridte landbruksarealer ble frigitt for utbygging. 

Det er beklagelig. Her har politikerne muligheten til å sørge for at skolen blir plassert innenfor området som er regulert til utbygging, istedenfor å ta enda mer jordbruksareal av høy kvalitet.