Kronikk

Flere må få ansvar for jukset

Juks med kjøre- og hviletidsbestemmelsene er blitt mer systematisk. Nå brukes avansert teknologi, varsling via lukka grupper i sosiale media og SMS-varsling.

Kontroll: Statens vegvesen er svært fornøyd med at politiet har ilagt foretaksbot til et firma for brudd på hvile- og kjørebestemmelsene.   Foto: Ilustrasjonsfoto: Frank Lervik( Lastebilen har ikke noe med denne saken å gjøre).

I juni 2016 stoppet kontrollører fra Statens vegvesen et vogntog på Sandmoen kontrollstasjon. Det viste seg at det inne i bilen var påmontert en knapp til å slå av og på fartsskriveren som registrerer kjøre- og pålagt hviletid. På den måten kan føreren «unngå» kjøretidsbestemmelsene, får mindre hvile enn det som er pålagt, og lasten fraktes raskere fra A til B enn konkurrentene som kjører lovlig.