Kronikk

Tafatt arkitektur

Kunsthistoriker Daniel Johansen inviterer i Adresseavisen 15.08 til debatt om den middelmådige samtidsarkitekturen i Trondheim. Dette er et viktig tema og jeg deler Johansens bekymring – dette kan ikke fortsette.

Middelmådig: Hva er årsakene til at Trondheim lider av middelmådighet innen samtidsarkitektur? spør kronikkforfatteren.   Foto: Richard Sagen

Når det gjelder Johansens polemiske lyskespark om at NTNUs arkitekturmiljø er tafatt, virkningsløst og nærmest årsaken til denne begredelige tilstanden, så lar jeg meg friste til noen motsvar før jeg kommer tilbake til den grunnleggende problemstillingen.