Politikerne bør ta arkitekten på ordet

Ingen politiker har vondt av faglig påfyll – eller er temaet for betent?

Arkitekturprofessor og dekan Fredrik Shetelig ønsker seg mer arkitekturdebatt om mer kompetente politikere. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Den byen vi bor i, og ofte er stolt eller flau av, er et resultat av at noen har villet noe og bestemt noe. Noen har penger, noen har visjoner, noen har myndighet til å la det skje – eller til å stoppe og si nei. Kapitalister, arkitekter, politikere og planleggere har nøkkelroller når byen skal formes. I motsetning til det mange av oss andre holder på med, og som oftest viskes ut som skrift i sand, er et hus, en bru eller en bydel noe som blir stående i kanskje i flere hundre år.