Har vi ikke én visjonær tanke i denne byen?

Oppstyret rundt storhallen på Nidarø bør være et skremmeskudd for byen vår. Mangelen på kreative tanker er til å bli trist av.

Finnes det noen som tenker visjonært, som er villig til å lete etter nye løsninger for å bevare eller utvikle et av byens vakreste områder? Hallo der ute!