Kronikk

Forsvarlig arbeidstid for leger – og pasienter

Mekling i forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter om vaktplanene i sykehusene starter denne uka.

Slitne leger: Kronikkforfatterne mener individuelle arbeidsplaner ved sykehusene, kan medføre en risiko for pasientsikkerheten. 

Arbeidstidsordninger er mye diskutert for tiden.