Boligboble? Ikke her!

Noe må være galt når du snart kan tjene mer penger på å eie en bolig enn på å jobbe. Vi er alle blitt fartsblinde i boligprisenes akselererende karusell.

Hvor lenge fortsetter boligprisene å stige? Mange leiligheter selges langt over priantydning. Så lenge renten er lav, føler de fleste kjøperne seg trygge på at prisveksten vil fortsette. 

Fornuftige folk med innsikt i økonomi advarer på nytt og på nytt om at en dag sprekker bobla. Vær forsiktig med å ta opp for mye lån. En dag går renten opp, og prisene vil rase. Men hvert år går det bra, og stadig blir differansen mellom gjeld og boligverdi mer positiv.