Kronikk

Norsk industri har fått sørgelig lite politisk oppmerksomhet

Et toppindustrisenter blir ikke et tilstrekkelig virkemiddel uten infrastruktur, forskning og samarbeid gjennom næringsklynger.

Norsk industri: «Fordelene ved å produsere i Norge er faktisk mange» skriver Monica Rolfsen.   Foto: Per-Erik Beck Bjørnback

I Adresseavisen ble nylig ideen om et toppindustrisenter lansert, og trønderske politikere og næringslivsledere argumenterte for at et slikt senter bør lokaliseres til Trondheim. Ideen er inspirert av det norske Toppidrettssenteret, som har gitt gode resultater i forhold til toppidrett. Tanken er at de samme mekanismene også vil gjelde for næringsliv.