Adresseavisen mener

Klimahensyn og trafikksikkerhet kolliderer på E6

Det ligger an til alvorlige politiske sammenstøt på E6 øst og sør for Trondheim.

Dragkampen om E6 øst mellom Trondheim og Stjørdal viser mange og dels motstridende interesser. De to hovedhensynene som står mot hverandre er klima og trafikksikkerhet. Nye tunneler og tilrettelegging for fire felt vil føre til mer biltrafikk. Det er i strid med klimamål og bymiljøavtalen for Trondheim. På den annen side vil veiutvidelsen redusere antall ulykker. Også for næringsvirksomhet vil det være en stor fordel å få mer og bedre vei.