Signert

Trondheims rikdom

Byer med synlig historie og god arkitektur tiltrekker seg turister og innflyttere. Kvalitetene i Europas historiske byer gjør dem også til attraktive steder å studere, arbeide, handle og etablere ny virksomhet.

Ladekaia: Etter 70 år uten nevneverdig bruk ble det kommersielle og kulturelle potensialet utløst for de tyskbygde lagerskurene på Østmarkneset med kafédriften i sommer.  Foto: Mette Bye

Trondheim er en attraktiv by, og mange av byens kvaliteter ligger i det historiske; i staselige enkeltbygninger, de eldre bygningsmiljøene, og i samspillet mellom byen med sin tusenårige historie og landskapet. Gevinsten av Trondheims synlige kulturhistorie tas ut hver dag, men hvordan regne på disse verdiene? Bevisstheten om kulturarvens kommersielle betydning er stor i et Europa som har over halvparten av verdens internasjonale turister, og hvor lokalisering i historiske miljø er konkurransefortrinn nummer én for næringsvirksomhet innen handel og service. To undersøkelser slår fast at vern av kulturarv er lønnsomt, både kommersielt og i et samfunnsperspektiv. Den EU-støttede studien «Heritage Counts for Europe» fra kulturvernorganisasjonen Europa Nostra favner bredt. Den har sett på eiendomspriser, betydningen av museer, bosetting og næringsutvikling, institusjonsetablering og innovasjon, og kulturindustri og turisme i byer med sterk historisk identitet. I studien «Verdien av bygningsarven» har det allmennyttige fondet Realdania regnet på salgspriser for verneverdige boliger, og på omsetning og arbeidsplasser i historiske byer.