50 nyanser av rosa

Mens det moraliseres over rosafisering av norske småjenter, er noen av de største kultursuksessene rettet mot norske kvinner en sexfiksert blanding av rosa og grått, badet i nygamle kjønnsklisjeer.

Suksess med mykporno: Audrey Carlan (37) er kvinnen bak to av årets mest populære oversatte bøker i Norge, «Calendar Girl»-romanene. 

Beskrivelsen av jente- og gutteklubben ved SFO ved Steindal skole i forrige uke, fikk nasjonal oppmerksomhet. Neglespa for jentene og fart og moro i gymsalen for gutta, skapte sterke reaksjoner. Flere raste mot kjønnsdelingen som et tilbakeslag for likestilling og tilbakesteg til forhistoriske kjønnsrollemønstre. Forsvarerne av tiltaket har lagt vekt på at barna ønsker disse aktivitetene.