Svartlamoen – grønt skifte i praksis

Ett skritt på veien mot det mye omtalte grønne skiftet, er at flere lever som de gjør på Svartlamoen.

Gamle tomter: Bestefaren til Hilde Opoku vokste opp i Gregus gate. Harald Nissen var med på å berge Svartlamoen. Torsdag diskuterte de bydelens framtid. 

Alle, kanskje bortsett fra Fremskrittspartiet, vil ha et grønt skifte. Men hver gang begrepet blir diskutert, oppstår uendelig mye svada. Få klarer å fylle det med et konkret innhold.