Signert

Å styrke den seksuelle dannelsen vil ha en forebyggende og helsefremmende effekt

Det ingen undervisning om seksualitet for lærerstudenter, men seksuelle overgrep er paradoksalt nok blitt et obligatorisk emne i lærerutdanningen.

Seksualitet: Det har vært nok fokus på de negative sidene ved seksualiteten, der skyld, skam, overgrep, prostitusjon, kjønnssykdommer, hiv og aids har hengt som et spøkelse over en av de beste sidene ved livet, mener Vigdis Moen. 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er et stadig tilbakevendende tema. Likeså debatten om manglende undervisning og opplæring om seksualitet. I ulike debattprogram og medieoppslag etterlyser særlig de unge bedre seksualundervisning i skolen. Spørsmålet er bare hvordan dette skal gjøres, og hvem som skal gjøre det. Og er det et ansvar for skolen?