Rødgrønne politikere får vondt i viljen av E6

Det smerter for rødgrønne, trønderske politikere å gjøre som den blåblå regjeringen vil.

Det ville vært for dumt hvis partipolitiske motsetninger skulle føre til at det ikke blir noe av den gigantiske E6-opprustningen gjennom Trøndelag. Nå ligger det heldigvis an til at politikerne i Trondheim sier ja til reguleringsplanen for E6 øst, men helt inntil det siste har det vært uklart hva som vil bli resultatet. Saken behandles i bygningsrådet tirsdag, før endelig vedtak i bystyret senere i høst.