Kronikk

Blåblå reform-psykose

Omorganisering er en vidunderlig måte å skape en illusjon om fremskritt på. Mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering.

Ett Trøndelag: Ikke alle#ælsketrøndelag og fylkessammenslåing. -Strukturendring løser få problemer, mener artikkelforfatteren Per Gunnar Stenvaag. Mens ungdomspolitikerne Julie Indstad Hole(t.v) fra Sør-Trøndelag og Dorthea Elverum.  Foto: Kim Nygård

I den lange rekka av den blåblå regjeringas strukturreformer står nå fylkene for tur. Enten det gjelder fiskebåter, gårdsbruk, sykehus, høyskoler, Nav-forvaltning, politi, ymse andre etater og institusjoner eller kommuner og de nye regionene, skal visst alt bli så bra bare det blir større.