Kronikk

Behov og etterspørsel fra offentlig sektor har bidratt til at mennesker har landet på månen

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er mulig.

Strategi: «Trondheim kommune har tatt grep om innovative offentlige anskaffelser» skriver kronikkforfatterne. Her er gründeren Borgar Ljosland på høringsmøtet om Trondheim kommunes gründerstrategi. 

På lederplass i Adresseavisen har det to ganger de siste ukene blitt antydet at vi har et regelverk for offentlige anskaffelser som gjør det vanskelig å fremme innovasjon, være et verktøy for oppstartsbedrifter, eller til å etterspørre nye miljøløsninger. Dette bør det ikke sås tvil om.