Signert

Krev dokumentasjon i debattinnlegg

Debattredaksjonene bør revurdere sin rolle.

Debattsider: «Mens journalistene for øvrig forsøker å gi et så korrekt bilde av enhver sak og utfører grundig kildekritikk, er dette sjelden tilfellet i debattredaksjonene» skriver dagens Signert-skribent.  Foto: Faksimile: Adresseavisens Ordet fritt-sider

Alle stemmer skal frem! Det er debattredaksjonenes viktigste, og øverste formål. De må allikevel huske deres mulighet til å skape sannheter og bekrefte feilaktige syn på verden.