Kronikk

Hvor virkelig er Kongens nei?

Filmen Kongens nei har premiere fredag. Fiksjon er ikke forpliktet til å vise virkeligheten, men som mennesker er vi alltid etisk ansvarlige for våre ytringer.

Historiske filmer trenger ikke være historisk korrekte, mener artikkelforfatterne. Det er rom for diktning og fantasi.  Foto: Agnete Brun

Konflikter, katastrofer, heltehistorier og berømtheter – dette er godt stoff, både for dagsaktuelle avisforsider og for historiske beretninger. Fortellinger om fortidens hendelser er i vinden som aldri før, ikke minst i dramatisert form, på fjernsyn og kino. Filmatiseringene Kon-Tiki (Rønning og Sandberg, 2012), Kampen om tungtvannet (Sørensen/NRK, 2015) og Birkebeinerne (Gaup, 2016) er tre norske eksempler fra de siste årene som på forskjellig vis har bidratt til å skape, utfordre eller befeste visse forestillinger og myter om norsk historie. Slike dramaer får gjerne et stort publikum, og mye oppmerksomhet.