Kronikk

Vil ha campus på Kalvskinnet

Kalvskinnet har nok areal til et NTNU-campus. Det er urbant, det er samlende og det er for alle.

Adm.dir. Svein Erik Nordbotten i E.C. Dahls Eiendom og professor Aksel Tjora har regnet ut at det er plass nok på Kalvskinnet til ny campus.   Foto: Vegard Eggen

NTNU har i sin campusrapport konkludert med en anbefaling om å utvikle et komprimert campus i området Øya, Elgeseter og Gløshaugen. De to alternative forslagene: 1: utvikling sørover i Lerkendalområdet og 2: nordover med Kalvskinnet, har ikke blitt anbefalt av NTNU sin egen campusprosjektgruppe. Aksel Tjora har i en tidligere kronikk kritisert rapportens analyse og etterrettelighet, men vi vil her konkretisere hvorfor utvikling av Kalvskinnet må inkluderes i NTNUs campusutvikling.