Kronikk

Blås til forsvar!

Luftforsvarets Musikkorps er et umistelig element i Trondheim og landets kulturliv. Korpset er en levende formidler av en rik musikktradisjon og er Forsvarets ansikt mot allmennheten.

Truet: Forsvarsmusikken må forsvares, skriver artikkelforfatterne. Her leder Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen an i marsjen.  Foto: Rune Petter Ness

Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelige norske marines musikkorps i Horten står i fare for å bli nedlagt. Regjeringen foreslår i sin Langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 151 S) å redusere Forsvarets musikk til tre korps, samt å kutte all aktivitet mot det sivile samfunnet. Dette på tross av at vi i 2009 fikk Stortingsmelding 33 som sa at forsvarskorpsene skulle videreføres, styrkes og utvide arbeidet, med økt aktivitet mot det sivile samfunnet i tillegg til aktiviteten innad i Forsvaret. Stortingsmeldingen skulle verne korpsene hvert fall frem til 2020.