Adresseavisen mener

Hvor tar de pengene fra?

Budsjettet for Trondheim kommune ble lagt frem onsdag. Politikerne vil helt sikkert komme mange og til dels kostbare endringsforslag. Da må de holde seg innenfor rammen.

Trondheimsbudsjettet. Når politikerne går gjennom 2017-budsjettet, vil det komme mange endringsforslag. 

At ikke ett og alt i administrasjonens budsjett blir vedtatt, er en selvfølge. Det er slik lokaldemokratiet fungerer. I Trondheim kommune blir ikke budsjettet lagt frem av det politiske flertallet i en byregjering, men av rådmannen og hans stab.