NTNU må holdes i stramme tøyler

NTNU bør få til begge deler; de kan både bygge ut på Gløshaugen og bli mer synlig i Trondheim sentrum.

På åstedet: Dekan Fredrik Shetelig ved arkitektur og billedkunst har ledet utvalget som foreslår utbygging mot Elgeseter og Øya. 

Samlingen av NTNU rundt Gløshaugen er den største offentlige utbyggingen i Trondheim siden St. Olavs Hospital. Utformingen av det nye universitetsområdet vil få enorm betydning for byen i mange tiår framover, og den vil koste flere milliarder kroner. Debatten fram til det hele blir avgjort, bør derfor få høy temperatur.