Adresseavisen mener:

Bekymring for Britannia

Hva har egentlig Odd Reitan og E.C. Dahls eiendom tenkt å gjøre med Britannia?

Mange er usikre på hva som vil skje med de historiske interiørene i Britannia Hotel. 

Spørsmålet har lenge hengt som en nagende usikkerhet over restaureringen av byens mest særpregede hotell. Med sin motvilje mot å vise kortene, har de nye eierne selv bidratt til en utbredt frykt for at kulturhistoriske og antikvariske verdier kan gå tapt.