Oslo-makta versus Moses

Lederjobber siger til Oslo fordi ingen bryr seg. Vi hadde trengt en Moses.

Hvorfor er det slik at ledere bor i Oslo og på Østlandet, og ikke der virksomheten holder til? Det finnes nok flere årsaker når individuelle tilfeller settes under lupen. Ser vi på mønsteret, er det to årsaker som utmerker seg: Mangel på engasjement og oppmerksomhet om statlig makt og statlige arbeidsplasser og at mennesker med makt tråkker i de samme sirklene.