Kronikk

«Det produseres mengder av svada om at campus skal være et godt sted å være for alle»

Myten om det kompakte universitet må granskes kritisk

Kalvskinnet: Hele Dragvoll-miljøet og lærerutdanningene får plass på Kalvskinnet, viser denne illustrasjonen som er laget av Bergersen arkitekter i samarbeid mellom professor Aksel Tjora og EC Dahls Eiendom. Kronikkforfatteren mener også at Kalvskinnet et mye bedre sted for campusutbyggingen enn Elgesetergate. 

Ideen om det kompakte universitet spiller en sentral rolle i arbeidet med planene om en samling av NTNUs fagområder rundt eller i nærheten av Gløshaugen.