Enighet, men bare et stykke på vei

Mange er i teorien enige om hvordan byen bør utvikle seg. Når det man er enige om, skal gjennomføres, blir konfliktene likevel store.

Ivar Koteng var en av flere under folkemøtet om byutvikling som mente at byen må fortettes og at folk må bo i nærheten av jobben. Men fortetting fører til konflikter.  Foto: VEGARD EGGEN

Hvis man ser bort fra ett tema, den planlagte hallen på Nidarø, var folkemøtet om byutvikling preget av mye enighet. Møtet viste samtidig at enigheten bare strekker seg et stykke på vei. For det er alltid et «men»: