Kronikk

Arbeid er god medisin for psykisk helse

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse. Det er et paradoks at du sykmeldes fra jobben når du sliter psykisk, for arbeidet kan være med på å gjøre deg frisk.

Medisin: Arbeid har stor betydning for den psykiske helsen. Det gir mulighet for mestring, struktur, tilhørighet, trygg økonomi, det å få brukt sin kompetanse og få tilbakemeldinger, skriver kronikkforfatterne.  Foto: Frank May, NTB scanpix

IA-avtalen har som hovedmålsetting å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. For å målrette arbeidet er det etablert lokale IA-råd, der regionale representanter fra partene i arbeidslivet er representert. IA-rådet i Trøndelag har psykisk helse som et av sine satsningsområder.