Glem at Therese er nasjonens solstråle

Vi gjør klokt i å slutte å sause sammen følelser, empati og antipati om vi skal fortsette å diskutere Johaug-saken på sivilisert vis.

Saken er korrigert med presisering av at det var FIS sitt domsutvalg og ikke Norges Idrettsforbunds domsutvalg som frikjente Johaug.