Kronikk

Lysholms produkter og oppskrifter er flyttet til Oslo, men den 210-årige historien kan ingen ta fra oss

Hvem har skipsjournalen fra den farefulle reisen som skulle bli starten på Lysholms linjeakevitt?

Hvordan kan den korrekte historien gjengis dersom kildematerialet fra seilskipet Throndhjems Prøves meget farefull seilas til Batavia har gått tapt?