Kronikk

Kommunen må bygge boliger som leies ut til selvkost

Vi må innføre begrepet boligpolitikk igjen.

Offentlig boligbygging: «Ved å bygge boliger som selges og leies ut til kostpris vil det bygges flere boliger, og boligmarkedet kjøles ned. Flere får råd til en anstendig bolig» skriver kronikkforfatterne.  

I Adresseavisas leder 3. oktober etterlyses et skarpere blikk på Trondheims utvikling. Vi mener at det offentlige, stat eller kommune må være utbyggere av forskjellige typer boliger, til enslige, familier, studenter og eldre.