Signert

Det er en ukultur i Trondheim kommune

Offentlig saksbehandling skal være faktabasert og bygge på en grad av forutsigbarhet og likebehandling.

Bildet til høyre viser dagens situasjon, mens det til venstre viser situasjonen etter at tiltaket er gjennomført. Ola Borten Moe mener det er umulig å forstå at det første er å foretrekke fremfor det siste. Illustrasjonen er levert av Signert-skribenten. 

Med utgangspunkt i en regulering som har pågått i mange år er det åpenbart at det er motsatt hos miljøenheten og byplankontoret. Konklusjonen trekkes først og fakta ses systematisk bort fra om det ikke understøtter egne konklusjoner. Grov forskjellsbehandling anses som helt ok. Dette er selvsagt et problem for meg, men det er et større problem for byens politikere som er avhengige av kompetente og sannferdige råd for å styre byen på en god måte.