Skolen er mye bedre enn vi tror

Norsk skole kan bli atskillig bedre. Men den har nok aldri vært så god som nå.

Noe som før: Sara Sveen i 10C på Charlottenlund ungsdomsskole faktoriserer og forkorter en brøk. Noe er som før, men mye er nytt i norsk skolehverdag. 

Jeg satt noen timer på bakerste benk på Charlottenlund ungdomsskole tidligere denne uka. Adresseavisen følger skolehverdagen i klasse 10C, og jeg var flue på veggen. Jeg lærte om den greskortodokse og den russiskortodokse kirken, jeg fikk en repetisjon i faktorisering og forkorting av brøk, og jeg klarte faktisk å finne fellesnevneren.