Kronikk

Slik satses det tungt på grønn innovasjon i Trøndelag

Dyrker fruktbar framtidsnæring i Trøndelag.

Landbruk21 Trøndelag: «Dette prosjektet skal fremme synergien mellom jord-, skog-, havbruk og fiskerisektor. Vi skal dyrke og videreutvikle nye lønnsomme forretningsideer og innovasjon i Trøndelag.» skriver kronikkforfatterne. 

Landbruket, fylkeskommunene og fylkesmennene går sammen om innovasjonsprosjektet Landbruk21 Trøndelag (L21T) for å utvikle ny næring fra de grønne ressursene.