kronikk

Innovasjon er mer enn entreprenørskap

Innovasjon i etablerte bedrifter krever mer enn å ansette rådgivere som har erfaring med lean eller en endringsprosess. Det er ikke fullt så enkelt.

Heiagjengen for innovasjon i Norge har vært lite opptatt av etablerte foretak der brorparten av sysselsettingen i Norge faktisk er, skriver artikkelforfatterne. Harvard-professor Clayton Christensen var nylig i Trondheim for å stimulere næringslivet til å bli bedre på innovasjon.  Foto: Alkesander Myklebust

På veien mot et Norge etter oljen, Norge 2.0, har gründere fått en nøkkelrolle for verdiskaping og næringsutvikling. Stadig flere norske gründersuksesser, oppstartsselskaper og venturekroner viser evne og vilje som gir grunn til å se lyst på fremtiden. Men når kun halvparten av alle oppstartsbedrifter får feire ettårsdagen sin og mindre enn en tredjedel får fylle fem år, er det risikabelt å tro at oppstartsbedrifter alene kan bygge Norges velstand i årene som kommer.