Kultur

Torvet og det himmelske Jerusalem

Planene for det nye Torvet i Trondheim vil ødelegge et unikt europeisk kulturminne, men det kan reddes med enkle grep.

Torvet: «Arkeologene som nå graver på Torvet, graver i Cicignons fremstilling av det himmelske Jerusalem» skriver kronikkforfatteren. 

Arkeologene som nå graver på Torvet, graver i Cicignons fremstilling av det himmelske Jerusalem. Cicignons byplan for Trondheim fra 1681 er den eneste kjente motreformasjonsplan på protestantisk territorium.