Adresseavisen mener

Beklagelig innsnevring av storhallutredningen

Et knapt flertall i formannskapet i Trondheim vil ikke at utredningen om alternativer til storhall på Nidarø skal åpne for en delt løsning.

Formannskapet har nå vedtatt rammene for en ny utredning av storhallutbygging. Bystyret skal i desember ta stilling til alternativer til Nidarø. 

Det kan virke som om Arbeiderpartiet, KrF, MDG og Senterpartiet på denne måten ønsker å innsnevre mulighetene for en annen plassering enn Nidarø. Med tirsdagens vedtak i formannskapet blir det enda lettere å hevde at storhallutredningen mest av alt ligner et spill for galleriet. Selv om det finnes innvendinger mot delte løsninger, ville det vært en fordel om rådmannen hadde fått i oppdrag å utrede flest mulig alternativer, uten altfor mange begrensninger. Det ville styrket legitimiteten til det endelige resultatet.