De deiligskitne oljepengene

Den enkleste sak i verden er å si nei til ny olje- og gassutvinning. Det som er vanskelig, er å finne ut hvordan vi skal erstatte de komfortable inntektene.

Ja eller nei til oljeleting utenfor Nordland og Troms blir en av de aller vanskeligste avgjørelsene i årene som kommer. Spørsmålet splitter de fleste miljøer, inkludert mange regjeringskonstellasjoner. LO kan bli delt, hvis organisasjonen ikke greier å samle seg om et kompromiss. Til nå har kompromisset vært utsettelse. I neste stortingsperiode, som begynner om mindre enn et år, blir det omkamp.