Åtte grunner til at bilkjøringen fortsetter

Trondheim har vært en suksesshistorie når det gjelder miljøvennlig transport, men nå butter det imot.

Etter at veksten i biltrafikken stagnerte, har den nå så smått begynt å øke. 

For første gang viser tellingene at antallet gående og syklister går litt ned. Samtidig viser tallene en svak økning i biltrafikken. Det vekker bekymring. Les saken her.