Kronikk

En bedre skole for fremtiden

Artiklene om klasse 10C ved Charlottenlund skole viser at mye er bra i norsk skole. Samtidig vet vi at mange elever sliter med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Bedre enn sitt rykte: Adresseavisen fulgte klasse 10C ved Charlottenlund ungdomsskole i en uke. Reportasjene viste at mye har endret seg i skolen de siste årene.  Foto: Glen Musk

Så mange som en av fem elever kan ikke regne godt nok etter ti års skolegang. Derfor trenger vi en skole der elevene lærer mer og bedre. Det har vært spennende å følge Adresseavisens artikkelserie om klasse 10 C på Charlottenlund ungdomsskole, og det var gledelig å se elevenes engasjement og gode spørsmål da vi møttes digitalt via Skype fredag 28. november.