Kronikk

Truer offentlig anbudspraksis bygningsvernet?

Vedlikehold av fredede bygninger krever gode håndverkere. Ensidig fokus på pris gjør det lønnsomt å bruke billig arbeidskraft uten kompetanse. Det kan føre til uopprettelige skader.

Trist: Kirkeverge Marit Linberg viser at skadene på nordsiden av Tingvoll kirke er uopprettelige. Kronikkforfatterne spør om ikke fredede bygg bør fritas fra dagens anbudsprinsipp.  Foto: Tommy Fossum

Tingvoll kirke på Nordmøre er en fredet steinkirke fra 1100-tallet. I februar 2016 ble det planlagte restaureringsarbeidet på middelalderkirken lagt ut på anbud. Det skulle gjennomføres utvendige mur- og pussarbeider på kirkens vegger, et arbeid som ifølge anbudspapirene krevde spesiell faglig kompetanse innen middelalderens håndverk. Firmaet som fikk tilslaget hadde innfridd kvalifikasjonskravene og levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.