Kronikk

Slik bør vi ta vare på fredede bygg

Antikvarisk bygningspleie må tuftes på kunnskap, kvalitet og forskning.

Opplæring: Kurs for utøvende håndverkere i bygningsvernet som følger bachelorstudiet Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk restaurering ved NTNU. 

I vår kronikk i Adresseavisen sist fredag, stilte vi spørsmål om dagens offentlige anbudspraksis er en trussel mot bygningsvernet. Behandlingen av den fredede middelalderkirken i Tingvoll kommune på Nordmøre er et eksempel som dessverre ikke står alene, men som føyer seg inn i et større mønster.