Det haster, Erna!

Varmen er slått på. Likevel velger politikerne å ta det kuli. Det er en tafatthet i klimapolitikken som ikke er til å tro.

De siste ukenes tautrekking om statsbudsjettet etterlater et feilaktig inntrykk av at sakens kjerne er om det blir regjeringskrise eller ikke. Det som er stridens egentlige tema, er om norsk politikk skal ta konsekvensene av klimaendringer eller om vi fortsatt skal gi blaffen.