Signert

Byråkrativekst ute av kontroll

Nordmenn blir lykkelige av å bygge og skape. Det får de ikke lenger lov til. Statlige reguleringer og krav har gjort det mye vanskeligere, i noen tilfeller nesten umulig.

Ola Borten Moe er lei av at byråkratiet vokser. Han mener kuttene i Miljødirektoratet er en god start, men at det må gjøres over hele linja.   Foto: Shutherstock

Et av de sentrale forslagene i Senterpartiets nye valgprogram er å slanke staten, redusere byråkratiet og gi folk større styring over egne liv. Adresseavisen uttrykker på lederplass 25. august stor skepsis til dette fordi «kontrollfunksjonene faktisk er nødvendige og at byråkratene er de som sørger for at lover blir etterlevd, vedtak gjennomført og politiske forventninger innfridd». Dette er dessverre et standpunkt som hindrer nødvendig fornyelse og effektivisering av offentlig sektor. Resultatet kjenner vi; dyrere og dårligere offentlige tjenester, sentralisering og fremmedgjøring av den enkelte.