Kronikk

Laksenæringen gjør Trøndelag til et globalt kunnskapsnav

Milliarder fra den blå åker går til sykehjem, skoler og mange andre fellesgoder.

Slakteanlegg: Salmar er en av de største skattytere i Trøndelag gjennom alle tider. Vi klager ikke over det. Vi er faktisk litt stolte av det. I fjor betalte selskapet 255 millioner kroner i inntektsskatt, de siste fem årene 1,227 milliarder kroner, skriver artikkelforfatterne.   Foto: Glen Musk

I en kommentar i Adresseavisen til årets skattelister ber den ellers innsiktsfulle kommentator, Gunnar Okstad, om at oppdrettsnæringen «betaler for seg» til samfunnet. Faktum er at denne næringen i høy grad betaler både for seg og mange andre. Laksenæringen er selve kjernen i en bedrifts- og verdiskapingsklynge som er ganske unik, ikke bare i trøndersk, men også i nasjonal historisk sammenheng. Næringens skatte- og samfunnsregnskap er formidabelt.