Seks grunner til å være litt klimaoptimist

Noen snakker om grønt skifte. Andre bare gjør det. La oss snakke om dem som skifter fra svart til grønt.

Det er alltid noen som våger mer enn oss andre, som går foran og viser vei. Noen av lyspunktene som skinner mest i det grønne skiftet, finner vi i næringslivet: