Rørende enighet om eldresatsing

Det er all grunn til å glede seg over at politikerne nå har klart å snekre sammen et budsjett som gir en reell økning av bemanningen i eldreomsorgen.

Budsjett 2017: Smilene satt løst da sentrum-venstrealliansen presenterte neste års trondheimsbudsjett. Arbeiderpartiets Geir Waage og Rita Ottervik. 

Når Rita Ottervik og hele hennes samarbeidskoalisjon først er enige, er budsjettet trygt i havn. Behandlingen i bystyret i desember blir en ren formalitet og bare arena for politiske markeringer. Det kan være flere oppfatninger av hva som er god eldreomsorg, men med en styrking på 30 millioner kroner, i tillegg til rådmannens økning på 40 millioner, har sentrum-venstrepartiene langt på vei sine ord i behold når de kaller dette et historisk løft for eldreomsorgen.