Kronikk

Øya ypperlig for storhall

Det vil være vanvittig å bruke svært kostbar kommunal grunn til parkanlegg for rike Øya-beboere.

Storhallen hører hjemme på Øya, skriver forfatteren. På bildet ser vi inngangen til Trondheim Spektrum i alternativ A.   Foto: LINK arkitektur AS

De siste månedene har meningsytringene, særlig i Adresseavisen, om formannskapets vedtak om plassering av en ny storhall på Øya og planene for ny idretts-, kongress- og messehall der, vært formidable. Avisen har blant annet ønsket å fronte meningsytringene til kulturpersonligheter i særdeleshet. Et forhold jeg alltid stiller meg litt undrende til.