Kronikk

Journalistikken som siste skanse for menneskerettighetene

Helse Nord-Trøndelag har ikke gitt VG tilstrekkelig innsyn i tvangsprotokollene. Som psykiatrisk pasient må jeg sette min lit til journalistikken.

Tvang i psykiatrien: Helseminister Bent Høie har nedsatt et utvalg som skal se på tvangsbruken i det norske helsevesen. Spørsmålet er om han bare får se smørsiden, skriver kronikkforfatteren. Her er en sykeseng med belter som skal hindre pasienten i å skade seg selv og andre.  Foto: Stein Bjørge, Aftenposten

Det er seks helseforetak som har sagt nei, eller ikke gitt VG tilstrekkelig innsyn til at tvangsprotokollene kan digitaliseres. Motivene til de seks helseforetakene kan en bare spekulere i.