Biodrivstoff en klimabløff

Krangelen om statsbudsjettet endte med at Siv og Trine ble enige om mer biodrivstoff. Det er dårlig nytt for begges velgere.

I årene som kommer skal bensin og diesel få en stadig større innblanding av biodrivstoff. Klimagevinsten er tvilsom. 

Mer biodrivstoff på tanken er dessverre mye mindre klimavennlig enn Venstre vil ha oss til å tro. Dessuten kan det føre til at drivstoffprisen øker med 75 øre utover det som var Fremskrittspartiets ultimatum. Begge velgergruppene har dermed fått noe de ikke har grunn til å være fornøyd med.